Josemaría Escrivá Obras
• 1 Korinthierbrevet
Kapitel 9 Medborgaranda
   XV , 25 > Punkt 292
Kapitel 15 Arbete
   XIV , 40 > Punkt 512
Kapitel 16 Lättsinne
   XIII , 1 > Punkt 542
Kapitel 19 Ambition
   VII , 29 > Punkt 621
Kapitel 21 Inre liv
   XI , 24 > Punkt 648
Kapitel 23 Vänskap
   XIII , 7 > Punkt 738
Kapitel 26 Renhet
   IX , 27 > Punkt 841
Kapitel 30 Att sprida tron
   XIII , 7 > Punkt 939