Josemaría Escrivá Obras
• Markusevangelium
Kapitel 1 Vardagslivets storhet
   VI , 48,50-51 > Punkt 22
Kapitel 3 Tiden är en skatt
   XI , 14 > Punkt 51
Kapitel 4 Att arbeta för Gud
   VII , 37 > Punkt 56
   VI , 3 > Punkt 62
Kapitel 5 Mänskliga dygder
   VI , 31 > Punkt 89
Kapitel 6 Ödmjukhet
   IX , 32-36 > Punkt 102
   X , 43-45 > Punkt 102
Kapitel 7 Att lösgöra sig
   II , 23 > Punkt 115
Kapitel 8 I Herrens fotspår
   XV , 21 > Punkt 132
Kapitel 10 Att leva inför Gud och människor
   XII , 13 > Punkt 160
Kapitel 12 Att leva av tron
   X , 46-48 > Punkt 195
   X , 49-50 > Punkt 196
   X , 51 > Punkt 197
   X , 52 > Punkt 198
   XI , 13 > Punkt 201
   IX , 22,23 > Punkt 204
Kapitel 13 Den kristnes hopp
   X , 39 > Punkt 216
Kapitel 16 För att alla skall räddas
   XVI , 15 > Punkt 267