Josemaría Escrivá Obras
Opus Dei
Opus Dei grundades i Madrid, Spanien, den 2 oktober 1928 av den helige Josemaría Escrivá de Balaguer. Genom den apostoliska konstitutionen Ut Sit upprättade påven Johannes Paulus II år 1982 Opus Dei som en personalprelatur med internationell räckvidd. Det fullständiga namnet är Prelaturen av det Heliga Korset och Opus Dei.

Personalprelaturer är kyrkliga jurisdiktionsområden som Andra Vatikankonciliet förutsåg, och som inrättas för att ta hand om bestämda pastorala uppgifter. I Opus Deis fall betyder det att i alla samhällskikt sprida en djup insikt om den universella kallelsen till helighet och till apostolat, och mera konkret att peka på det vanliga arbetets helgande värde.

Påven Johannes Paulus II sade år 1979: ”Det är verkligen en underbar idé som från början föregrep den lekmannateologi som senare utmärkt den konciliära och den postkonciliära kyrkan. Detta är Opus Deis budskap och spiritualitet: att leva förenade med Gud mitt i världen, i alla situationer, där var och en kämpar för att med nådens hjälp bli en bättre människa och genom det egna livets vittnesbörd sprida kännedom om Kristus bland sina medmänniskor.”

För närvarande finns det drygt 84,000 medlemmar i prelaturen, präster och lekmän från alla fem världsdelar.

Ytterliggare information