Josemaría Escrivá Obras
Hjälp
Tack för att du besöker denna hemsida som innehåller skrifter av den helige Josemaría, Opus Deis grundare. Med hjälp av detta enkla och intuitiva Interface kan du lätt ta del av alla publicerade verk av Josemaría Escrivá de Balaguer (1902-1975) på olika språk och du kan skapa din egen citatsamling.

Här följer några praktiska råd som hjälper dig dra största möjliga nytta av denna sida:

Sökning


  • Enkel sökning: Fyll i valfritt ord i sökningsformuläret och du får upp en lista med alla träffar i den helige Josemarías böcker. Om du istället vill hitta referenser till ett allmänt begrepp, t.ex. ”tro”, ”bön” eller ”den heliga mässan”, skriver du in begreppets benämning. Som resultat får du då alla kapitel som handlar om detta ämne, direkt tillgång till böckernas sakregister samt till alla citat i samtliga böcker där sökordet förekommer. Du kan också söka på hela meningar eller fragment som du minns genom att ifylla den exakta ordalydelsen och kan på så sätt hitta den bok och det ställe i boken där meningen finns (t.ex. ”Ditt liv får inte vara förgäves” som ger dig resultatet Vägen, 1). Du kan också söka på kombinationer av ord eller begrepp genom att föra in dem med mellanslag emellan.

    Du kan ifylla ordet med liten eller stor bokstav. Sökmotorn skiljer inte mellan dem.

  • Avancerad sökning: Klick på ”Avancerad sökning” om du vill söka i en eller ett fåtal böcker åt gången. Innan du utför sökningen bör du ange vilka böcker som gäller.


Surfa inom böckernas olika register

Om du vill kunna se vilket innehåll en bok har, gå då först till den särskilda boken genom att klicka på bokens titel på startsidan. På så sätt blir det lätt för dig att surfa mellan kapitlen, sakregistret och förteckningen över bibelställen som finns för varje bok.

Innehållsförteckningen ger dig tillgång till bokens kapitel och också till de olika punkterna inom varje kapitel. Du kan lätt gå fram och tillbaka genom att klicka på länken ”föregående” eller ”nästa” längst ner på textsidan.

Sakregister är ett register där punkterna är ordnade efter ämne.

Till sist, Förteckning över bibelställen innehåller referenser till bibelställen ur Gamla och Nya Testamentet i bibelböckernas ordning.

Skriv ut, Skicka till en vän, Spara och Välj språk

Genom att klicka på dessa optioner kan du göra ett av följande:

  • Skriva ut: Om du vill spara en papperskopia av ett avsnitt ur en bok, klicka på ”Skriv ut” och du får upp ett skrivarvänligt fönster i din PC.


  • Skicka till en vän: Om du vill skicka ett speciellt avsnitt till en vän, behöver du bara klicka på ”Skicka till en vän” när du är inne i texten. Då öppnas ett nytt fönster där du kan ifylla e-postadress och övriga uppgifter. När du sedan klickar på ”Sänd”, skickas meddelandet genast till adressaten.


  • Spara: Väljer du att klicka här kan du spara sidan som du just har uppe i en personlig mapp som du kommer in i genom ”Mitt urval” på startsidan. Om du först har registrerat dig som användare i ”Mitt urval” kommer ett fönster upp där du kan välja i vilken mapp du vill spara din text.


  • Välja språk: Om du vill läsa texten du är intresserad av på ett annat av de många språk som finns tillgängliga, välj då det önskade språket och texten kommer genast upp på skärmen på det språket.


Mitt urval

Du kan skapa en personlig sida inom denna hemsida som innehåller verk av Opus Deis grundare. På så sätt kan du spara dina favorittexter och snabbt få upp dem när du vill. Denna option är till stor hjälp när du forskar i ett speciellt ämne eller du kan använda den som bibliografisk källa vid undervisning.

För att kunna använda sig av denna option måste du först registrera dig genom att ange din e-postadress och ett lösenord. Registreringen skyddar innehållet du har sparat och gör det möjligt också för andra användare som arbetar på samma PC av använda sig av optionen utan risk för sammanblandning. Uppgifterna du för in är konfidentiella och kommer inte att användas av webbsite-administratören för att skicka dig e-mail.

När du registrerat dig, kan du skapa egna mappar där du efterhand sparar de olika texterna enligt dina egna urvalskriterier.

För att spara en viss punkt räcker det sedan med att ta upp den och klicka på ”Spara”. Ett fönster kommer upp där du kan välja den mapp du vill spara texten i.

Denna tjänst innehåller två särskilda optioner. Du kan göra ett urval av olika punkter och skriva ut dem i ett enda dokument. Du kan också skapa en PDF-fil med de punkter du valt ut. Du får då ett elegant dokument som du kan spara för senare användning. För att ta upp det på skärmen måste du ha tillgång till ett Adobe Acrobat Reader-program. Om du inte har det kan du ladda ner det på följande adress:

http://www.adobe.se/products/acrobat/readstep.html