Josemaría Escrivá Obras
Vägen, en frukt av det själavårdande arbete som den helige Josemaría Escrivá hade inlett år 1925, utkom första gången år 1934 (i Cuenca, Spanien) med titeln "Consideraciones espirituales” (Andliga betraktelser). År 1939, då den andra utökade upplagan utkom, fick den sitt nuvarande och slutgiltiga namn. Sedan dess har boken spridits i jämt och växande takt. Idag finns Vägen publicerad i c:a 4,5 miljoner exemplar på 43 olika språk.

Vägen visar en rak stil i form av en sansad dialog som försätter läsaren inför Guds krav i en tillitsfull och vänskaplig anda. I samband med bokens första italienska utgåva recenserades den i L’Osservatore Romano. Där kan man läsa att ”Monsignore Escrivá de Balaguer har skrivit någonting mer än ett mästerverk: han har skrivit direkt ur hjärtat, och varje hjärta nås direkt av de punkter som utgör Vägen.”

Läs dessa tankar långsamt. Reflektera över betraktelserna i lugn och ro. Detta är ord som jag viskar i ditt öra i förtroende såsom vän, som bror och far. Gud hör vårt förtroliga samspråk. Jag kommer inte att berätta någonting nytt. Jag vill väcka minnen till liv för att locka fram någon tanke som kan skaka om dig, så att du bättrar ditt liv och börjar gå längs bönens och Kärlekens vägar. Så att du till slut blir en omdömesgill människa.