Josemaría Escrivá Obras
• Svagheter
Kapitel 6 Självtukt
   > Punkt 202
Kapitel 10 Skrupler
   > Punkt 262
   > Punkt 263
Kapitel 13 Mera om inre liv
   > Punkt 309
Kapitel 17 Din helighet
   > Punkt 406
   > Punkt 416
Kapitel 18 Kärlek till Gud
   > Punkt 431
Kapitel 19 Kärlek till nästan
   > Punkt 446
   > Punkt 462
Kapitel 20 Medlen
   > Punkt 475
Kapitel 42 Att leva som ett barn
   > Punkt 879
   > Punkt 880
   > Punkt 884
   > Punkt 887
Kapitel 44 Apostel
   > Punkt 932
Kapitel 46 Uthållighet
   > Punkt 995