Josemaría Escrivá Obras
• Heligas gemenskap
Kapitel 11 Guds närvaro
   > Punkt 273
Kapitel 13 Mera om inre liv
   > Punkt 312
   > Punkt 314
   > Punkt 315
Kapitel 19 Kärlek till nästan
   > Punkt 464
Kapitel 24 De heligas samfund
   > Punkt 544
   > Punkt 545
   > Punkt 546
   > Punkt 547
   > Punkt 548
   > Punkt 549
   > Punkt 550
Kapitel 25 Några fromhetsövningar
   > Punkt 571
Kapitel 42 Att leva som ett barn
   > Punkt 898
   > Punkt 899
Kapitel 45 Apostolat
   > Punkt 960
Kapitel 46 Uthållighet
   > Punkt 997