Josemaría Escrivá Obras
• Kristen kallelse
Kapitel 5 Hjärta
   > Punkt 154
Kapitel 6 Självtukt
   > Punkt 178
   > Punkt 192
   > Punkt 198
Kapitel 7 Botgöring
   > Punkt 234
Kapitel 9 Föresatser
   > Punkt 255
Kapitel 11 Guds närvaro
   > Punkt 271
Kapitel 12 Övernaturligt liv
   > Punkt 291
Kapitel 13 Mera om inre liv
   > Punkt 301
   > Punkt 302
   > Punkt 310
   > Punkt 316
   > Punkt 317
   > Punkt 323
   > Punkt 324
Kapitel 14 Ljumhet
   > Punkt 327
Kapitel 15 Studier
   > Punkt 338
   > Punkt 340
Kapitel 16 Utbildning
   > Punkt 362
   > Punkt 367
   > Punkt 369
   > Punkt 372
   > Punkt 375
   > Punkt 376
   > Punkt 379
   > Punkt 380
   > Punkt 382
   > Punkt 385
Kapitel 17 Din helighet
   > Punkt 397
   > Punkt 416
Kapitel 19 Kärlek till nästan
   > Punkt 440
   > Punkt 451
   > Punkt 452
   > Punkt 454
   > Punkt 455
   > Punkt 456
   > Punkt 457
   > Punkt 463
Kapitel 22 Kyrkan
   > Punkt 517
   > Punkt 518
   > Punkt 519
   > Punkt 522
Kapitel 24 De heligas samfund
   > Punkt 550
Kapitel 33 Trångmål
   > Punkt 687
Kapitel 34 Inre strid
   > Punkt 718
   > Punkt 726
Kapitel 36 Guds vilja
   > Punkt 764
Kapitel 38 Att vinna nya apostlar
   > Punkt 796
   > Punkt 801
   > Punkt 811
Kapitel 40 Taktik
   > Punkt 831
   > Punkt 833
   > Punkt 836
   > Punkt 842
Kapitel 41 Andligt barnaskap
   > Punkt 873
Kapitel 42 Att leva som ett barn
   > Punkt 898
Kapitel 43 Kallelse
   > Punkt 903
   > Punkt 904
   > Punkt 921
Kapitel 44 Apostel
   > Punkt 939
   > Punkt 953
Kapitel 45 Apostolat
   > Punkt 965
   > Punkt 966
   > Punkt 982
Kapitel 46 Uthållighet
   > Punkt 984