Josemaría Escrivá Obras
• Mänskliga dygder
Kapitel 1 Karaktär
   > Punkt 2
   > Punkt 22
Kapitel 2 Ledning
   > Punkt 56
Kapitel 4 Helig renhet
   > Punkt 121
   > Punkt 124
   > Punkt 133
Kapitel 15 Studier
   > Punkt 350
   > Punkt 351
Kapitel 16 Utbildning
   > Punkt 367
Kapitel 17 Din helighet
   > Punkt 408
   > Punkt 409
Kapitel 31 Glädje
   > Punkt 657
Kapitel 38 Att vinna nya apostlar
   > Punkt 803
Kapitel 40 Taktik
   > Punkt 849
Kapitel 41 Andligt barnaskap
   > Punkt 853
   > Punkt 858
Kapitel 42 Att leva som ett barn
   > Punkt 877
   > Punkt 888
Kapitel 44 Apostel
   > Punkt 939
   > Punkt 943
   > Punkt 947
   > Punkt 952
   > Punkt 958
Kapitel 45 Apostolat
   > Punkt 973
   > Punkt 974
   > Punkt 975
   > Punkt 976
   > Punkt 979