Josemaría Escrivá Obras
• Apostlar
Kapitel 4 Helig renhet
   > Punkt 125
   > Punkt 135
   > Punkt 138
   > Punkt 144
Kapitel 13 Mera om inre liv
   > Punkt 310
Kapitel 16 Utbildning
   > Punkt 360
   > Punkt 385
Kapitel 19 Kärlek till nästan
   > Punkt 461
Kapitel 20 Medlen
   > Punkt 470
   > Punkt 483
   > Punkt 489
Kapitel 22 Kyrkan
   > Punkt 520
Kapitel 24 De heligas samfund
   > Punkt 550
Kapitel 25 Några fromhetsövningar
   > Punkt 570
Kapitel 26 Tro
   > Punkt 578
   > Punkt 584
Kapitel 28 Lydnad
   > Punkt 621
   > Punkt 629
Kapitel 31 Glädje
   > Punkt 663
Kapitel 35 De yttersta tingen
   > Punkt 748
Kapitel 38 Att vinna nya apostlar
   > Punkt 792
   > Punkt 799
   > Punkt 802
Kapitel 40 Taktik
   > Punkt 833
   > Punkt 843
Kapitel 43 Kallelse
   > Punkt 925
Kapitel 45 Apostolat
   > Punkt 980