Josemaría Escrivá Obras
• Klokhet
Kapitel 1 Karaktär
   > Punkt 40
Kapitel 9 Föresatser
   > Punkt 251
Kapitel 17 Din helighet
   > Punkt 401
Kapitel 19 Kärlek till nästan
   > Punkt 454
Kapitel 20 Medlen
   > Punkt 479
Kapitel 40 Taktik
   > Punkt 851