Josemaría Escrivá Obras
• Rättvisa
Kapitel 1 Karaktär
   > Punkt 46
Kapitel 13 Mera om inre liv
   > Punkt 309
Kapitel 17 Din helighet
   > Punkt 400
Kapitel 18 Kärlek till Gud
   > Punkt 431
Kapitel 19 Kärlek till nästan
   > Punkt 450
Kapitel 32 Andra dygder
   > Punkt 672
   > Punkt 673
Kapitel 35 De yttersta tingen
   > Punkt 747