Josemaría Escrivá Obras
• Domen
Kapitel 5 Hjärta
   > Punkt 168
Kapitel 18 Kärlek till Gud
   > Punkt 431
Kapitel 35 De yttersta tingen
   > Punkt 745
   > Punkt 746
   > Punkt 747
   > Punkt 748
Kapitel 44 Apostel
   > Punkt 930