Josemaría Escrivá Obras
942

Min son, var medveten om att du inte endast är en människa som slår sig samman med andra för att tjäna en god sak.

Det är mycket ... men för lite. - Du är en apostel som utför Kristi uttryckliga befallning.

Föregående Se kapitel Nästa