Josemaría Escrivá Obras
Rosenkransen gavs ut första gången 1934. Boken består av olika funderingar kring Rosenkransens 15 mysterier (glädjerika, smärtörika och glädjerika) för att underlätta läsandet av denna marianska bön och betraktelsen av dessa händelser ur vår Herres och hans heliga Mors liv. Boken avslutas med en kort kommentar om den lauretanska litanian.

Den helige Josemaría skrev boken i ett svep 1931, en dag under tacksägelsen efter Mässan. Boken gavs ut 1934 i syfte att hjälpa läsarna anropa Jungfrun Maria, och genom henne den heliga Treenigheten, i all enkelhet och tillit. Allt i linje med förordets ord: ”Början på den väg som leder till att man blir fullständigt tokig av kärlek till Jesus består i att förtröstansfullt älska Maria.” Idag finns Rosenkransen publicerad i drygt 700 000 exemplar på 25 olika språk.

Idag liksom förr skall rosenkransen vara ett mäktigt vapen till seger i vår inre strid och till hjälp för alla själar. Prisa Jungfrun Maria med din tunga: Herren väntar sig gottgörelse av dig och att du använder dina läppar till lovsång. Må du kunna och vilja sprida frid och glädje i hela världen genom denna vackra andakt till Vår Fru och genom din vaksamma kärlek. Författarens not, Rom, oktober 1968