Josemaría Escrivá Obras
8

Bland folket som står och ser på längs vägen där Jesus går finns ett antal kvinnor som inte kan hålla tillbaka sitt medlidande och brister i gråt. Kanske minns de Kristi ärorika dagar, då alla förundrat utbrast: Bene omnia fecit (Mk 7:37), allt han har gjort är bra.

Men Herren vill ge deras gråt en mer övernaturlig innebörd och uppmanar dem att gråta över synderna, som är orsaken till hans lidande och som kommer att möta Guds stränga rättvisa:

Jerusalems döttrar, gråt inte över mig, gråt över er själva och era barn (…) ty om man gör så med det gröna trädet, vad skall då inte ske med det förtorkade? (Luk 23:28.31).

Dina och mina synder, alla människors synder uppenbaras. Allt det onda vi har gjort och allt det goda vi har underlåtit att göra. Det förkrossande perspektivet av alla de oräkneliga brott och skändligheter som vi skulle begått om inte han, Jesus, hade styrkt oss med ljuset i sin älskvärda blick.

Vad kort tid ett liv är för gottgörelse!

1. Helgonen — så säger du — föll i gråt av ånger vid tanken på Vår Herres lidande. Jag, däremot …

Det kanske beror på att du och jag betraktar det, men utan ”inlevelse”.

2. Han kom till det som var hans, och hans egna tog inte emot honom (Joh 1:11). Värre än så, de släpar ut honom utanför staden för att korsfästa honom.

Jesus svarar med en uppmaning till ånger, nu, medan själen är på väg och det ännu finns tid.

Djup ånger över våra synder. Smärta orsakad av människornas gränslösa ondska, som står i begrepp att döda Herren. Gottgörelse för alla dem som fortfarande envisas med att försöka göra Kristi offer på korset fruktlöst.

3. Man måste förena, förstå, förlåta.

Res aldrig ett kors för att påminna om att somliga har dödat somliga andra. Det korset vore djävulens banér.

Kristi kors består i att tiga, förlåta och be för båda, för att alla skall få frid.

4. Mästaren går förbi, gång på gång, mycket nära oss. Han tittar på oss … Och om du tittar på honom, lyssnar på honom, om du inte avvisar honom, kommer han att lära dig att ge dina handlingar en övernaturlig innebörd … då kommer även du att så tröst, frid och glädje varhelst du befinner dig.

5. Hur mycket du än älskar, kommer du aldrig att älska tillräckligt.

Ett människohjärta har en oanad utvidgningskoefficient. När det älskar, utvidgas det i ett crescendo av tillgivenhet somövervinner alla hinder.

Om du älskar Herren, kommer det inte att finnas någon enda varelse som det inte finns plats för i ditt hjärta.

Föregående Nästa