Josemaría Escrivá Obras
7

Utanför stadsmuren sviker krafterna Jesus på nytt, och utmattad faller han en andra gång, medan massan skriker och soldaterna knuffar honom.

Det är kroppens svaghet och själens bitterhet som gör att Jesus fallit igen. Alla människornas synder — även mina — tynger hans heliga mänskliga natur.

Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor, dem lade han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad. Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom, för att vi skulle få frid, och genom hans sår blir vi helade. (Jes 53:4-5).

Jesus svimmar, men hans fall lyfter oss, hans död gör att vi återuppstår.

Våra återfall i synden besvarar Jesus genom att fortsätta att återlösa oss i ett överflöd av förlåtelse. Och för att ingen skall förtvivla, reser han sig mödosamt igen och omfamnar korset.

Må våra snubblanden och fall aldrig mer avlägsna oss från honom. Som ett svagt barn ångerfullt kastar sig i sin faders starka armar, så skall även du och jag klamra oss fast vid Jesu ok. Endast denna ånger och ödmjukhet kan förvandla vår svaghet till gudomlig styrka.

1. Jesus faller under bjälkens tyngd … Vi faller för att jordiska ting drar oss till sig.

Hellre än att släppa korset, faller Jesus. Så botar Kristus den kärlekslöshet som omkullkastar oss.

2. Varför så modstulen? Är det på grund av din ynkedom? På grund av dina nederlag som ibland följer så tätt på varandra? Därför att du oväntat har sjunkit djupt, mycket djupt?

Var enkel. Lätta ditt hjärta. Se, inget är förlorat ännu. Du kan fortfarande gå framåt, med större kärlek, med mera känsla och med mer styrka.

Ta din tillflykt till det gudomliga barnaskapet: Gud är din Fader som älskar dig oändligt. Där har du din trygghet, den hamn där du kan kasta ankar, hur mycket livets hav än må svalla. Och du kommer att finna glädje, styrka, optimism, seger!

3. Du sade till mig: Fader, jag har det mycket svårt. Jag svarade tyst: Ta en liten bit av korset på dina axlar, bara en liten bit. Och om du inte klarar av ens den … lämna hela korset på Kristi starka axlar. Och säg redan nu tillsammans med mig: Herre, min Gud, i dina händer lämnar jag det som har varit, det som är och det som kommer, alla små och alla stora saker, det lilla och det myckna, det som är i tiden och det som hör evigheten till.

Och gå i frid.

4. Någon gång har jag undrat vilket som är det största martyriet, att dö för tron, i händerna på Guds fiender, eller att år efter år arbeta utan något annat mål än att tjäna kyrkan och själarna, och att åldras med ett leende, obemärkt … Jag tycker att det oansenliga martyriet är det största … Och det är din väg.

5. För att följa Herren, för att umgås med honom, måste vi ödmjukt låta oss trampas på, likt vindruvorna i en press.

Om vi trampar på vår ynkedom — för vi är ynkliga — kommer han att kunna slå sig ned bekvämt i vårt hjärta. Som i Betania talar han med oss, och vi med honom, i ett förtroligt samtal vänner emellan.

Föregående Nästa