Josemaría Escrivá Obras
10

Då Herren kommer fram till Kalvarieberget, ger de honom lite vin att dricka blandat med galla, som ett slags bedövningsmedel, för att döva smärtorna vid korsfästelsen. Men efter att ha smakat på det, som tack för den barmhärtiga gärningen, vill Jesus inte dricka det (jfr Matt 27:34). Han överlämnar sig till döden med kärlekens fulla frihet.

Därefter tar soldaterna av Jesus kläderna.

Från fotbladet ända upp till huvudet finns ingenting helt, bara sårmärken och blånader och friska sår, inte utkramade eller förbundna eller lenade med olja

(Jes 1:6).

Bödlarna tar hans kläder och delar dem mellan sig i fyra delar. Men tunikan saknar sömmar, och därför säger de:

Vi skär inte sönder den utan kastar lott om vem som skall ha den (Joh 19:24).

Så uppfylldes skriftens ord: De delar mina kläder mellan sig och kastar lott om min klädnad (Ps 22:19).

Utblottad och avklädd, i yttersta fattigdom. Herren har inte någonting kvar utom korsets bjälkar.

För att nå fram till Gud är Kristus vägen. Men Kristus är korsfäst, och för att ta sig upp på korset måste man ha ett fritt hjärta, som inte är fäst vid jordiska ting.

1. Från pretoriet och ända till Kalvarieberget har den rasande pöbelhopens förolämpningar haglat över Jesus, och så även soldaternas råhet, översteprästernas och de skriftlärdas hån … Skymfningar och hädelser … Inte ett ljud, inte ett ord till protest. Inte ens när de brutalt sliter av honom kläderna från huden.

Nu inser jag det absurda i att ursäkta mig och i att säga en massa tomma ord. En fast föresats: Att arbeta och lida för min Herre i tystnad.

2, Jesu sårade kropp är sannerligen en sinnebild för alla slags lidande.

Vilken kontrast det är att tänka på all min bekvämlighet, alla nycker, alla försummelser och all småaktighet … och detta tillgjorda medlidande med mitt kött.

Herre Jesus, ge mig genom ditt lidande och ditt kors styrka för att tukta mina sinnen och för att med roten rycka upp allt som skiljer mig från dig.

3. Jag vill upprepa något väldigt trösterikt till dig som blir nedstämd: åt den som gör vad han kan, förnekar inte Gud sin nåd. Vår Herre är en Fader, ochom en son säger stillai sitt hjärta: - Himmelske Fader, här är jag, hjälp mig … Om han vänder sig till Guds Moder, som är vår Moder, går han framåt.

Men Gud är krävande. Han kräver sann kärlek; han vill inte ha förrädare. Man måste vara trogen i den övernaturliga kampen, vilket innebär att vara lycklig på jorden till priset av uppoffringar.

4. De verkliga hinder som skiljer dig från Kristus — högmod, sinnlighet … — måste övervinnas med bön och botgöring. Att be och att göra bot innebär även att ägna sig åt andra och att glömma sig själv. Om du lever så, kommer du att se hur de flesta av dina bekymmer försvinner.

5. När vi kämpar för att verkligen vara ipse Christus, Kristus själv, sammanflätas det mänskliga i vårt liv med det gudomliga. Alla våra ansträngningar — även de obetydligaste — får en innebörd, eftersom de förenas Med Jesu Kristi offer på korset.

Föregående Nästa