Josemaría Escrivá Obras
Inledning
Station I: Jesus döms till döden
Station II: Jesus tar korset på sina axlar
Station III: Jesus faller för första gången
Station IV: Jesus möter Maria, sin allraheligaste Moder
Station V: Simon hjälper Jesus att bära korset
Station VI: en barmhärtig kvinna torkar Jesu ansikte
Station VII: Jesus faller för andra gången
Station VIII: Jesus tröstar Jerusalems döttrar
Station IX: Jesus faller för tredje gången
Station X: Jesus avkläds
Station XI: Jesus spikas fast vid korset
Station XII: Jesus dör på korset
Station XIII: Jesus tas ned från korset och återlämnas till sin Moder
Station XIV: Jesu kropp begravs