Josemaría Escrivá Obras
316

Må Guds moder, som också är vår moder, beskydda oss, så att var och en av oss kan tjäna Kyrkan i trons fullhet, med den helige Andes gåvor och ett kontemplativt liv. Må var och en ära Herren med glädje, genom att utföra sina egna personliga plikter; var och en i sitt yrke och genom att uppfylla de skyldigheter som tillkommer respektive stånd.

Älska Kyrkan. Tjäna henne med den medvetna glädje som tillkommer den som har bestämt sig för att tjäna av kärlek. Och om vi skulle se några vandra utan hopp, som de två från Emmaus, låt oss då närma oss dem med tro - inte i vårt eget namn, utan i Kristi namn - för att försäkra dem om att Jesu löfte inte kan svika, att Han alltid vakar över sin Brud och aldrig kommer att överge henne, att mörkret kommer att fly, för vi är ljusets barn, kallade till ett evigt liv.

Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer. Ty det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sade: Se, jag gör allting nytt. Och han sade: Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna. Och han sade till mig: Det har skett. Jag är A och O, början och slutet. Jag skall låta den som törstar dricka fritt ur källan med livets vatten. Den som segrar skall vinna allt detta, och jag skall vara hans Gud och han skall vara min son.

Föregående Se kapitel