Josemaría Escrivá Obras
25

Begrunda nu istället det högtidliga ögonblick då ärkeängeln Gabriel förkunnar den Högstes plan för Jungfru Maria. Vår Fru lyssnar och ställer en fråga för att bättre förstå vad det är som Herren förväntar sig av henne; sedan ger hon sitt bestämda svar: fiat - må det ske med mig som du har sagt! Det är frukten av den bästa friheten, den att välja Gud.

I alla vår katolska tros mysterier ljuder en hyllningssång till friheten. Den heliga Treenigheten frammanar världen och människan ur intet i en fri översvallande impuls av kärlek. Ordet stiger ned från himlen och blir kött i en akt som bär det strålande sigill som kännetecknar frihet i underkastelse: ”Se, här är jag. Som det står skrivet om mig i bokrullen har jag kommit, Gud, för att göra din vilja.” När den av Gud utsedda stunden var inne för att befria mänskligheten från syndens slaveri, ser vi Jesus i Getsemane som lider sådana kval att Han svettas blod och som spontant och utan motstånd accepterar det offer som Fadern begär: lik ett lamm som förs bort att slaktas, och lik ett får som är tyst inför dem som klipper det. Han hade redan förutsagt det för sina lärjungar, i ett av de samtal då Han blottade sitt hjärta, för att de som älskar Honom skall förstå att Han är Vägen - det finns ingen annan - för att närma sig Fadern: Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen har tagit det ifrån mig, jag ger det av fri vilja. Jag har rätt att ge det, och jag har rätt att ta det tillbaka.

Föregående Se kapitel Nästa