Josemaría Escrivá Obras
124

Bland de olika ting från vilka vi måste lösgöra oss fullständigt, såsom Herren begär av oss, vill jag påpeka ännu en punkt av särskild vikt: hälsan. Nu är de flesta av er unga; ni går igenom den fantastiska tid då ni är fulla av liv och energi. Men tiden går, och obönhörligen kommer ni att märka att kroppen slits; därefter kommer den mogna ålderns begränsningar och slutligen ålderskrämporna. Dessutom kan vem som helst av oss när som helst bli sjuk eller råka ut för någon fysisk åkomma.

Det är bara om vi på rätt sätt - kristet - tar vara på den tid vi har en god fysik, de goda tiderna, som vi med övernaturlig glädje kommer att kunna acceptera de händelser som folk felaktigt anser vara dåliga. Utan att nämna detaljer skulle jag vilja berätta om mina egna erfarenheter. Medan vi är sjuka kan vi vara påfrestande för vår omgivning: De tar inte väl hand om mig, ingen bryr sig om mig, man vårdar mig inte som jag förtjänar, ingen förstår mig... Djävulen, som alltid ligger i bakhåll, angriper där han kan, och när man är sjuk består hans taktik i att främja ett slags psykos som avlägsnar den sjuke från Gud, förgiftar stämningen i hans omgivning eller förstör den skatt av förtjänster som man, för alla människors väl, kan vinna om man bär smärta med övernaturlig optimism - om man älskar! Om det är Guds vilja att vi drabbas av något lidande, så skall vi ta det som ett tecken på att han anser oss vara redo att föra oss ännu närmare hans återlösande Kors.

Vi måste därför förbereda oss långt i förväg, genom att dag för dag lösgöra oss från oss själva, så att vi kan vara redo att elegant bära - om Herren tillåter det - sjukdom eller olycka. Använd er av normala händelser, av någon försakelse, av smärtan i dess vanliga former i vardagen, av självtukt, och utöva de kristna dygderna.

Föregående Se kapitel Nästa