Josemaría Escrivá Obras
119

Jag försöker inte få dig att försumma dina plikter eller avstå från dina rättigheter. Tvärtom, för var och en av oss är en reträtt från den här fronten under normala omständigheter liktydigt med att fegt desertera från den kamp för helighet som Gud har kallat oss till. Därför bör du, med säkert samvete, anstränga dig - särskilt i ditt arbete - för att se till att varken du eller de dina saknar vad som behövs för att leva med kristen värdighet. Om du någon gång i ditt kött erfar fattigdomens tyngd, bli då varken nedstämd eller upprorisk; men, jag insisterar, försök att använda dig av alla hedervärda medel för att ta dig ur denna situation, för att handla annorlunda skulle vara liktydigt med att fresta Gud. Och medan du kämpar, så minns även att omnia in bonum!, allt - även knapphet och fattigdom - bidrar till det bästa för dem som älskar Herren; vänj dig redan nu vid att med glädje möta små begränsningar, obekvämlighet, kyla, värme eller avsaknaden av något som du anser vara oundgängligt, att inte kunna vila hur och när du skulle vilja, hunger, ensamhet, otacksamhet, oförståelse, vanheder ...

Föregående Se kapitel Nästa