Josemaría Escrivá Obras
39

När jag talar till er och vi tillsammans samtalar med Gud, vår Herre, ber jag helt enkelt min egen bön med hög röst. Jag tycker om att påminna om det ofta. Även ni måste anstränga er för att själva be i ert inre, även då omständigheterna, som t ex dagens datum, leder till att vi betraktar ett ämne som vid en första anblick inte verkar särskilt lämpat för en kärleksfull dialog, som vårt samtal med Gud bör vara. Jag säger ”vid en första anblick”, för naturligtvis kan och bör allting som händer oss, allting som sker omkring oss, bli föremål för vår meditation.

Jag vill tala med er om tiden, som går så fort. Jag skall inte upprepa den där bekanta frasen som säger att ett år mer innebär ett år mindre. Jag tänker heller inte föreslå att ni skall fråga andra i er omgivning vad de tycker om tidens flykt. Om ni skulle göra det, skulle ni förmodligen få höra svar i stil med ”ungdomen, denna gudagåva, som flyr för att aldrig återvända”, även om jag medger att ni kan komma att möta uppfattningar som har ett mer övernaturligt innehåll.

Jag tänker inte heller dröja nostalgiskt vid att människolivet är kort. För oss kristna bör den omständigheten att vår vandring genom tiden är så flyktig vara en sporre som hjälper oss att använda tiden på ett bättre sätt, aldrig en anledning att vara rädda för vår Herre och än mindre att se på döden som ett förskräckligt och oåterkalleligt slut. Det har sagts på otaliga sätt, vissa mer poetiska än andra, att med Guds nåd och barmhärtighet är varje år ett steg som för oss närmare himlen, vårt slutgiltiga hem.

När jag tänker på denna verklighet, förstår jag mycket väl den helige Paulus utrop i sitt brev till korintierna: tempus breve est!, vår jordiska vandring varar inte länge! Dessa ord klingar i en konsekvent kristens hjärta som en förebråelse mot brist på generositet och som en ständig uppmaning till att vara lojal. Det är verkligen inte mycket tid vi har till förfogande för att älska, för att ge, för att gottgöra. Därför har vi inte rätt att slösa bort denna skatt eller att oansvarigt kasta ut den från fönstret. Vi får inte förstöra denna etapp i världshistorien som Gud anförtror åt var och en av oss.


40

Om vi slår upp kapitel 25 i Matteusevangeliet kan vi läsa följande: då blir det med himmelriket som när tio unga flickor gick ut med sina facklor för att möta brudgummen. Fem av dem var oförståndiga och fem var kloka. Evangelisten berättar att de kloka har utnyttjat tiden väl. Diskret har de försett sig med den nödvändiga oljan, och de är redo när man kallar: Akta er, der är dags, brudgummen är här, kom ut och möt honom! De tänder sina facklor och går Honom glada till mötes.

Den dagen kommer, som blir den sista men som inte inger oss rädsla: vi litar fullt och fast på Guds nåd, vi är redan nu beredda på att generöst, kraftfullt och med kärlek i detaljerna gå Herren till mötes med facklorna tända. Det är den stora himmelska festen som väntar oss. Det är vi, kära bröder, som deltar i Ordets bröllopsmåltid. Vi, som redan har tron på Kyrkan, som livnär oss av den heliga Skrift, som gläds åt att Kyrkan är förenad med Gud. Jag ber er att tänka på om ni har kommit till bröllopet iklädda bröllopsdräkten: rannsaka noga era tankar. Jag försäkrar er - och mig själv - att denna bröllopsdräkt kommer att vara vävd av den kärlek till Gud som vi kommer att ha lyckats ta vara på i de minsta uppgifterna. För det är kännetecknande för förälskade att vårda detaljer, även i handlingar som verkar betydelselösa.


41

Men låt oss ta upp tråden från liknelsen. Vad gör de oförståndiga? Först när de hör ropet, börjar de bemöda sig om att ta emot Brudgummen: de går och köper olja. Men de bestämde sig sent, och medan de gick kom brudgummen. De som stod färdiga följde med honom in till bröllopsfesten, och porten stängdes. Efter en stund kom de andra flickorna och ropade: Herre, herre, öppna för oss! Man kan inte säga att de hade varit overksamma: något hade de tagit sig för. Men de får höra en röst som svarar strängt: Jag känner er inte. De kunde eller ville inte förbereda sig med den omsorg som krävdes och glömde att vidta den rimliga försiktighetsåtgärden att i god tid köpa olja. De var inte tillräckligt generösa för att helt och hållet utföra den lilla uppgift som hade anförtrotts dem. I själva verket hade de många timmar på sig, men de tog inte vara på dem.

Låt oss modigt tänka igenom våra liv. Varför hittar vi ibland inte de där minuterna för att kärleksfullt avsluta det arbete som åligger oss och som är medlet för vår helgelse? Varför missköter vi våra förpliktelser gentemot familjen? Varför känner vi oss jäktade när det är dags att be eller att delta i den heliga Mässan? Varför saknar vi lugn och ro för att uppfylla vårt stånds plikter medan vi utan minsta brådska uppehåller oss med våra egna nycker? Ni kan svara mig att det här bara är småsaker. Ja, det är de verkligen: men dessa småsaker är den olja, vår olja, som håller lågan brinnande och ljuset tänt.


42

Med himmelriket är det som när en familjefar vid dagens början gick ut för att leja arbetare till sin vingård. Ni känner redan till berättelsen: mannen återvänder vid olika tidpunkter till torget för att leja arbetare; vissa kallades vid gryningen, andra först när natten var mycket nära.

Alla erhåller en denar: den lön jag hade lovat dig, det vill säga, min avbild och likhet. Konungens anlete är inristat i denaren. Guds barmhärtighet är sådan, att han kallar var och en i enlighet med vars och ens personliga omständigheter, för att han vill att alla människor skall frälsas. Men vi är födda kristna, vi har uppfostrats i tron och har mycket tydligt utvalts av Herren. Så förhåller det sig verkligen. När ni således känner er manade att motsvara hans kallelse, även om det är i elfte timmen, kan ni då fortsätta att stå kvar på marknadstorget och sola er som många av de arbetare som hade tid över?

Ni bör inte ha tid över, inte ens en sekund - och jag överdriver inte. Det finns arbete att utföra. Världen är stor och det finns miljoner människor som ännu inte har hört Kristi lära klart och tydligt. Jag vänder mig till var och en av er. Om du har tid över, så tänk efter lite. Det är mycket möjligt att du fallit offer för ljumheten eller att du, övernaturligt talat, är lam. Du rör dig inte, du står stilla, steril, utan att utveckla allt det goda som du borde göra dem som står i din närhet, i din omgivning, på din arbetsplats, i din familj.


43

Men du kanske säger: varför skulle jag anstränga mig? Det är inte jag som svarar, utan den helige Paulus: Kristi kärlek lämnar mig inget val. En hel livslängd är för lite för att utvidga din kärlek till nästan. Alltsedan Opus Deis första början har jag ansträngt mig för att oförtröttligt upprepa för generösa människor att de skall sätta Kristi utrop i verket: alla skall förstå att ni är mina lärjungar, om ni visar varandra kärlek. Man kommer att känna igen oss just av den anledningen, för kärleken till nästan är utgångspunkten för en kristens alla gärningar.

Han, som är renheten själv, säger inte att man kommer att känna igen hans lärjungar på att de lever ett fläckfritt liv. Han, som är måttfullheten själv, som inte ens har en sten att luta sitt huvud mot, som tillbringade många dagar i fasta och avskildhet, säger inte till Apostlarna: Man kommer att förstå att ni är mina utvalda eftersom ni inte är frossare eller suputer.

Kristi rena liv var - och är och kommer att i alla tider vara - en örfil för samtiden, som ofta var ack så rutten, då som nu. Hans måttfullhet var ytterligare ett piskrapp för dem som ständigt låg till bords och framkallade kräkningar för att kunna fortsätta äta, varvid de bokstavligen uppfyllde Saulus ord: De gör sin buk till en gud.


44

Herrens ödmjukhet var även ett slag för dem som uteslutande ägnade sina liv åt sig själva. Här i Rom har jag flera gånger kommenterat, ni kanske har hört mig säga det, att under de triumfbågar som nu är i ruiner paraderade kejsarna och deras segerrika generaler i triumf, fåfänga, högfärdiga, fulla av stolthet. Och de kanske böjde på huvudet då de passerade dessa monument, av rädsla för att slå i de storslagna bågarna med sina majestätiska pannor. Men återigen säger inte Kristus, den ödmjuke: man kommer att känna igen att ni är mina lärjungar på att ni är ödmjuka och anspråkslösa.

Jag skulle vilja få er att lägga märke till att Mästarens bud efter tjugo århundraden fortfarande framstår i all sin nyhets kraftfullhet och är som ett visitkort för den som är ett verkligt Guds barn. Under mitt liv som präst har jag mycket ofta predikat att detta tyvärr fortfarande är nytt för många, eftersom de har aldrig eller nästan aldrig ansträngt sig för att förverkliga det. Det är synd, men så är det. Och ändå är Messias påstående mycket tydligt: man kommer att känna igen er på att ni älskar varandra! Därför känner jag mig tvungen att ständigt erinra om dessa Herrens ord. Den helige Paulus tillägger: bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Stunder du slösat bort, kanske med ursäkten att du har gott om tid. Och ändå så har du så många bröder, dina vänner, som dignar under arbete! Hjälp dem, finkänsligt, artigt, med ett leende på läpparna, på ett sådant sätt att det blir i det närmaste omöjligt för dem att lägga märke till det, och så att de inte ens kan visa dig tacksamhet för att din kärleks diskreta taktfullhet har gjort att hjälpen gått obemärkt förbi.

De stackare som gick med lamporna tomma på olja kanske invände att de inte hade haft en ledig stund. Arbetarna på torget hade större delen av dagen till övers för att de inte kände sig tvungna att tjäna, trots att Herren ständigt söker, trots att det brådskar, från första timmen. Låt oss besvara hans kallelse och säga ja: och låt oss av kärlek uthärda - då känns det inte längre hård - hela dagen i solhettan.


45

Låt oss nu betrakta liknelsen om mannen som skulle resa bort och kallade till sig sina tjänare och lät dem ta hand om hans egendom. Han anförtror olika belopp åt var och en, för att de skall förvalta dem under hans frånvaro. Jag tycker att det är mycket lämpligt att vi fäster vår uppmärksamhet på den som tog emot en talent: han uppför sig på ett sätt som skulle kunna kallas ”listigt”. Han tänker och funderar med sitt simpla förstånd och bestämmer sig sedan för att gräva en grop och gömma sin herres pengar.

Vilken sysselsättning kommer denne man sedan att kunna välja, då han har gjort sig av med arbetsredskapet? Han har oansvarigt gjort det bekväma valet att bara ge tillbaka det som han erhållit. Han kommer att slå ihjäl minuter, timmar, dagar, månader, år, hela livet! De andra anstränger sig, gör affärer, bemödar sig ädelt om att ge tillbaka mer än de erhållit, den rättmätiga frukten, för uppmaningen var mycket tydlig: negotiamini dum venio; ta er an detta arbete för att ge vinst, tills husbonden kommer tillbaka. Men inte han, han slösar bort sitt liv.


46

Så synd att ägna sitt liv åt att slå ihjäl tiden, som är en skatt som Gud givit oss! Det duger inte att komma med ursäkter för att rättfärdiga ett sådant handlande. Må ingen säga: ”Jag har bara en talent, jag kan inte uppnå någonting.” Även om du bara har en talent kan du handla på ett förtjänstfullt sätt. Så sorgligt att inte göra något användbart och dra verklig nytta av alla de färdigheter, oavsett om de är många eller få, som Gud ger människan för att hon skall tjäna sina medmänniskor och samhället!

När en kristen slår ihjäl sin tid på jorden, riskerar han att slå ihjäl sin himmel - det vill säga då han på grund av sin egoism drar sig tillbaka, gömmer sig, upphör att bry sig om sin omgivning. Den som älskar Gud ger inte bara det han har, den han är, för att tjäna Kristus, han ger sig själv. Han ser inte - med ett simpelt synsätt - sin hälsa, sitt namn eller sin karriär såsom sitt livs mål.


47

Mitt, mitt, mitt..., tänker, säger och gör många. En sådan obehaglig attityd! Den helige Hieronymus påpekar att Skriftens ord går sannerligen i uppfyllelse - ”de söker ursäkter för sina synder” (Ps 140:4) - i dessa människor som inte bara syndar genom högmod, utan även är lata och försumliga.

Det är högmodet som ständigt får folk att tänka mitt, mitt, mitt... Det är en last som gör människan till en ofruktbar varelse, som utplånar hennes längtan efter att arbeta för Gud, som får henne att inte ta vara på tiden. Förlora inte din effektivitet, men utplåna däremot din egoism. Skulle ditt liv tillhöra dig? Ditt liv tillhör Gud och av kärlek till Gud skall du använda det för alla människors väl. Gräv upp den där talenten! Få den att ge avkastning, så kommer du med glädje att märka att det i dessa övernaturliga affärer saknar betydelse om det jordiska resultatet inte är så magnifikt att det väcker människors beundran. Det väsentliga är att vi ger allt vi är och allt vi har, att vi ser till att talenten ger avkastning och att vi ständigt strävar efter att ge god frukt.

Gud ger oss kanske ett år till för att tjäna Honom. Tänk inte på fem år, inte ens på två. Var bara uppmärksamma på det här enda året, det år som nyss har börjat, för att ge det till Gud, för att inte gräva ner det! Detta måste vara vår fasta föresats.


48

En familjefar planterade en vingård, satte upp stängsel kring den, högg upp en pressgrop och byggde ett vakttorn. Därefter arrenderade han ut den och reste bort till ett fjärran land.

Jag skulle vilja att vi mediterade över denna liknelses lärdomar, ur det perspektiv som för närvarande intresserar oss. Traditionen har i denna berättelse sett en bild av det folk som Gud utvalde; och den har huvudsakligen påpekat att vi människor besvarar all denna Herrens kärlek med otrohet, med otacksamhet.

Jag vill dröja vid orden och reste bort till ett fjärran land och genast dra slutsatsen att vi kristna inte får lämna den vingård som Herren har satt oss i. Vi måste ägna vår energi åt detta arbete, inom vingårdens gränser, slita vid vinpressen och vila i vakttornet när vi är färdiga med dagens göromål. Om vi låter oss föras med av bekvämligheten så är det som om vi svarade Kristus: å nej, mina år tillhör mig, inte dig. Jag vill inte åta mig att se efter din vingård.


49

Herren har skänkt oss livet, sinnena, själsförmögenheterna, otaliga nådegåvor: och vi har inte rätt att glömma att var och en av oss är en arbetare bland många andra i den vingård som han har satt oss i för att vara medarbetare i uppgiften att ge föda åt våra medmänniskor. Detta är vår plats, inom dess gränser, just här skall vi dagligen arbeta tillsammans med Honom och hjälpa till i hans frälsningsverk.

Tillåt mig upprepa ännu en gång: skulle din tid tillhöra dig? Din tid tillhör Gud! Det är möjligt att Guds barmhärtighet gjort att denna egoism ännu inte har slagit rot i din själ. Men jag säger dig det för det fall du någon gång skulle känna att ditt hjärta vacklar i din tro på Kristus. Då ber jag dig - Gud ber dig - att vara trogen ditt engagemang, att tygla högmodet, att lägga band på fantasin, att inte tillåta dig att lättvindigt avlägsna dig, att inte desertera.

De där arbetarna som stod och hängde på torget hade hela dagen ledig; han som grävde ned talenten i marken ville slå ihjäl timmarna; han som skulle ägna sig åt vingården gick sin väg. De är alla lika okänsliga inför den stora uppgift som Mästaren har anförtrott åt varje kristen: att anse oss vara och uppföra oss som hans redskap, för att medåterlösa tillsammans med Honom, att ägna hela vårt liv åt det glada offret att hänge oss för människornas väl.


50

Den helige Matteus berättar även att Jesus återvände hungrig från Betania. Allt Kristus gör berör mig djupt, och i synnerhet då jag ser att han är en verklig människa, fullkomlig människa samtidigt som han är fullkomlig Gud, för att lära oss att dra nytta även av vår misär och våra naturliga personliga svagheter för att frambära oss själva - sådana vi är - till Fadern, som med glädje tar emot vårt brännoffer.

Han var hungrig. Universums Skapare, alltings Herre, är hungrig! Herre, tack för att evangelisten - inspirerad av Gud - nedtecknade den detaljen i denna passage, som tvingar mig att älska dig mer, som inspirerar mig till att ivrigt längta efter att betrakta din heliga mänskliga natur! Perfectus Deus, perfectus homo - fullkomlig Gud och fullkomlig människa av kött och blod, som du och jag.


51

Jesus hade arbetat mycket dagen innan och då han påbörjade vandringen kände han sig hungrig. På grund av hungern går han fram till fikonträdet som på avstånd visar upp ett fantastiskt lövverk. Den helige Markus berättar att det inte var rätta tiden för fikon men vår Herre går fram till fikonträdet för att plocka dem, väl medveten om att det är fel årstid. När han ser att trädet inte ger någon frukt, trots att det verkar så fruktbart med sitt överflöd av blad, befaller han: aldrig någonsin skall någon äta frukt från dig.Visst är det starka ord! Du skall aldrig någonsin ge frukt! Vilket intryck måste det inte ha gjort på lärjungarna, särskilt om de tänkte på att det var Guds vishet som talade! Jesus förbannar trädet för att han bara har funnit ett sken av fruktbarhet, lövverk. Därigenom lär vi oss att det inte går att bortförklara att man är overksam. Någon kanske säger: Jag har inte tillräckliga kunskaper ... Inga undanflykter! Eller: Det är så att min sjukdom ... jag är inte så begåvad ... omständigheterna är inte gynnsamma ... omgivningen ... De ursäkterna duger inte heller! Ve den som pryder sig med ett falskt apostolats lövverk, som visar upp alla yttre tecken på ett fruktbart liv men inte har ärliga avsikter att ge frukt! Det verkar som om han utnyttjar tiden väl, att han rör sig, organiserar, hittar på nya sätt att lösa alla problem ... Men han är improduktiv. Ingen kommer att finna näring i hans verk om de saknar övernaturlig sav.

Låt oss be Herren att han må göra oss till människor som är beredda att arbeta med fruktbar heroism. Det finns många människor man kan gå fram till och bara finna blad hos: stora, blanka, glänsande blad, men det är bara lövverk, ingenting annat. Och våra medmänniskor ser på oss i hopp om att stilla sin hunger, som är hunger efter Gud. Vi får inte glömma att vi kan räkna med alla nödvändiga medel. Trots allt vårt elände kan vi Herrens lära väl och har hans nåd.


52

Jag vill återigen påminna er om att vi inte har mycket tid: tempus breve est för vårt jordeliv är kort och med de medel jag nämnt behöver vi inte mer än god vilja för att ta vara på de tillfällen som Gud skänker oss. I och med att vår Herre kom till vår värld började den rätta stunden, frälsningens dag för oss och för alla. Må Gud vår Fader inte behöva förebrå oss med de ord som han lade i profeten Jeremias mun: till och med hägern under himmelen känner ju sin bestämda tid, och turturduvan, svalan och tranan tar i akt tiden för sin återkomst. Mitt folk däremot vill inte känna Herrens lagar.

Det finns inte dåliga eller olämpliga tidpunkter. Alla dagar är bra för att tjäna Gud. Dåliga dagar uppstår bara när människan slösar bort dem genom sin brist på tro, sin lättja och sin oföretagsamhet som avleder henne från att arbeta med Gud, för Gud. Jag vill lova Herren alltid! Tiden är en skatt som försvinner, som undflyr oss, som rinner mellan våra fingrar på samma sätt som vatten rinner ner i klippskrevor. Gårdagen har redan varit och dagen flyr. Morgondagen kommer snart att vara en ny gårdag. Detta liv varar en mycket kort tid. Men vad mycket man kan göra under denna korta tidsrymd av kärlek till Gud!

Vi kommer inte att kunna anföra några ursäkter. Herren har varit slösaktigt generös gentemot oss. Han har tålmodigt undervisat oss, han har förklarat sina lagar med liknelser och oförtröttligt påmint oss om dem. Han kan fråga oss, som han frågade Filippos: så många år har jag varit tillsammans med er, och ändå känner ni mig inte? Det är dags att arbeta på riktigt, att ta vara på varje ögonblick under dagen, uthärda - villigt och glatt - hela dagen i solhettan.


53

Jag tror att en passage ur Lukasevangeliet kan hjälpa oss att avsluta denna betraktelse, nämligen en passage ur det andra kapitlet. Kristus är ett barn. Vilken smärta måste hans moder och den helige Josef ha känt, då han - på vägen hem från Jerusalem - inte fanns med bland släktingarna och vännerna! Och vad glada de måste ha blivit då de kände igen Honom, på avstånd, då han undervisade Israels lärde! Men lyssna till vilka skenbart hårda ord Sonen använder då han svarar sin moder: Varför letade ni efter mig?

Var det inte rimligt att de letade efter Honom? Människor som vet vad det innebär att förlora Kristus och att återfinna Honom kan förstå det ... Varför letade ni efter mig? Visste ni inte att jag måste ägna mig åt min Faders ärenden? Visste ni kanske inte att jag måste ägna all min tid åt min himmelske Fader?


54

Detta bör vara frukten av dagens bön: att vi blir övertygade om att vår jordiska vandring - under alla omständigheter och i varje stund - är till för Gud, att den är en ärorik skatt, ett återsken av himlen; att den, i våra händer, är någonting underbart som vi måste förvalta, med ansvarskänsla inför människorna och inför Gud, utan att byta stånd, mitt på gatan, genom att helga vårt yrke, vårt familjeliv, vårt sällskapsliv, all vår verksamhet som kan verka alltigenom jordisk.

När jag var 26 år gammal och förstod vidden av åtagandet att tjäna Herren i Opus Dei, bad jag Honom av all min själ att få en 80-årings pondus. Jag bad min Gud om en högre ålder - barnsligt, med en nybörjares naivitet - för att kunna utnyttja tiden, för att lära mig att dra nytta av varje minut i hans tjänst. Herren kan skänka sådana rikedomar. Kanske du och jag kommer att kunna säga: Jag är förståndigare än de gamla, ty jag tar dina befallningar i akt. Ungdom måste inte vara liktydig med tanklöshet, på samma sätt som man inte nödvändigtvis är klok och vis bara för att man är gammal.

Vänd dig tillsammans med mig till Kristi moder. Du vår moder, som har sett Jesus växa, som har sett Honom ta vara på sin vandring bland människorna: lär mig att använda mina dagar i Kyrkans och människornas tjänst; goda moder, lär mig att närhelst det behövs höra i mitt hjärtas innersta, som en kärleksfull förebråelse, att min tid inte tillhör mig, den tillhör vår Fader, som är i himlen.


Föregående Nästa