Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 142: Vita söndagen får mig att minnas en gammal from tr....
• Punkt 143: Av skäl som vi inte behöver gå in på här - men som....
• Punkt 144: Quasi modo geniti infantes ... Jag har med ....
• Punkt 145: Låt oss åter fästa blicken på Mästaren. Kanske hör....
• Punkt 146: Den fromhet som föds ur det gudomliga barnaskapet ....
• Punkt 147: Var verkligen lika barn! Och ju mer lika barn ni ä....
• Punkt 148: Jag kommer åter att tänka på minnena från min ungd....
• Punkt 149: När ni tänker igenom hur ert fromhetsliv är och hu....
• Punkt 150: Försök att finna ro i det gudomliga barnaskapet. G....
• Punkt 151: Ett starkt minne från min barndom är de vägvisare ....
• Punkt 152: Jag döljer inte att det under dessa år har funnits....
• Punkt 153: Jubilate Deo. Exsultate Deo adiutori nostro.