Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 127: Ego sum via, veritas et vita, jag är vägen,....
• Punkt 128: Kristi lära är kristallklar! Som vanligt slår vi u....
• Punkt 129: Jesus utgav sig själv som offer av kärlek. Och du,....
• Punkt 130: Jag minns nu den där beskrivningen av en dröm som ....
• Punkt 131: Vad gör det väl att vi snubblar, om vi i den smärt....
• Punkt 132: Om jag så rakt på sak påminner er om dessa sanning....
• Punkt 133: Jag vet att medan jag talar, så begrundar ni ert e....
• Punkt 134: Då är det dags för dig att vända dig till din väls....
• Punkt 135: Låt oss ta ett annat exempel, även det hämtat ur v....
• Punkt 136: Jag vill att ni skall upptäcka hela vidden av Mäst....
• Punkt 137: Tillåt mig att gång på gång upprepa att detta är d....
• Punkt 138: Försöker du redan fatta uppriktiga föresatser? Be ....
• Punkt 139: Jag skulle kunna fortsätta att ange en mängd detal....
• Punkt 140: Fram tills nu har vi kanske inte känt oss manade a....
• Punkt 141: Se igen på ditt liv och be om förlåtelse för de ol....