Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 94: Låt oss ägna en stund åt att betrakta mässtexterna....
• Punkt 95: Har ni sett hur mycket man i ett hem bemödar sig o....
• Punkt 96: Om vi läser den heliga Skrift, kommer vi att se at....
• Punkt 97: När den helige Paulus erinrar om detta mysterium, ....
• Punkt 98: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger ....
• Punkt 99: Och vad är det som förhindrar denna ödmjukhet, det....
• Punkt 100: När högmodet gör sig till herre över själen, är de....
• Punkt 101: När vi hör talas om högmod tänker vi kanske på ett....
• Punkt 102: Låt oss återvända till Evangeliet och betrakta vår....
• Punkt 103: När tiden för Jesu lidande närmar sig och han öppe....
• Punkt 104: Var ödmjukare ju högre du stiger, så finner du ....
• Punkt 105: Dagens läsning visar oss Daniel mitt bland hungrig....
• Punkt 106: Jag vill påminna er om att om ni är uppriktiga, om....
• Punkt 107: Rädda mig från falska och orättfärdiga människo....
• Punkt 108: Sätt inte den minsta tilltro till dem som framstäl....
• Punkt 109: Se på Maria! Aldrig har någon varelse hängivit sig....