Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 73: Evangelisten Lukas berättar i sitt sjunde kapitel ....
• Punkt 74: Såväl en viss sekulariserad mentalitet som andra v....
• Punkt 75: Det är sant att sådana personliga egenskaper inte ....
• Punkt 76: Jag kan inte säga vilken mänsklig dygd som är den ....
• Punkt 77: Låt oss nu begrunda några av dessa mänskliga dygde....
• Punkt 78: Den som förmår vara stark jäktar inte för att skör....
• Punkt 79: Starka och tålmodiga: fridfulla. Men inte med den ....
• Punkt 80: Vi håller på att snabbt räkna upp vissa mänskliga ....
• Punkt 81: Det finns två mänskliga dygder - arbetsamhet och f....
• Punkt 82: De mänskliga dygderna kräver en ständig ansträngni....
• Punkt 83: Om vi är sannfärdiga, kommer vi även att vara rätt....
• Punkt 84: Måttfullhet innebär självbehärskning. Allt vad vi ....
• Punkt 85: Den vars hjärta är vist kallas förståndig, ....
• Punkt 86: Den helige Thomas påpekar tre aspekter av den goda....
• Punkt 87: Sådan hjärtats vishet, sådan klokhet kommer aldrig....
• Punkt 88: Det är inte den som aldrig har fel som är klok, ut....
• Punkt 89: Vi har talat om mänskliga dygder. Kanske någon av ....
• Punkt 90: Naturlighet och enkelhet är två underbara mänsklig....
• Punkt 91: När en människa anstränger sig för att odla de män....
• Punkt 92: Om en kristen kämpar för att förvärva dessa dygder....
• Punkt 93: Om vi lever våra liv på detta sätt, kommer vi att ....