Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 55: Många påbörjar men få avslutar. Vi som försöker up....
• Punkt 56: De som betraktade Jesu liv överhopade Honom med lo....
• Punkt 57: Alltsedan människan skapades har hon varit tvungen....
• Punkt 58: Om blotta närvaron av en betydelsefull och aktn....
• Punkt 59: Jag vill hävda, och det är inte av förmätenhet, at....
• Punkt 60: Ursäkta min utvikning och låt oss återgå till den ....
• Punkt 61: Vi får inte begå misstaget att tro att apostolat i....
• Punkt 62: Kämpa mot det överdrivna eftergivenhet som var och....
• Punkt 63: Jag talar inte om påhittade ideal. Jag talar om en....
• Punkt 64: Jag brukar ofta säga att vi inte får göra dessa st....
• Punkt 65: Jag minns även min vistelse i Burgos vid samma tid....
• Punkt 66: Övertygade om att Gud är allestädes närvarande ....
• Punkt 67: Possumus!, vi kan vinna även det här slaget....
• Punkt 68: Nu kanske du vill fråga mig: Hur skall jag göra fö....
• Punkt 69: Det händer emellertid att vissa människor - de är ....
• Punkt 70: Av kärlek till Gud, av kärlek till människorna och....
• Punkt 71: För att uppnå detta mål måste vi handla av kärlek,....
• Punkt 72: Stå därför fasta och orubbliga - det är åte....