Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 205: Det har redan gått många år sedan jag - utifrån en....
• Punkt 206: Här, i närvaro av Gud som leder oss från Tabernakl....
• Punkt 207: Många upprepar, som en enformig refräng, uttrycket....
• Punkt 208: Men även om det finns en uppsjö räddhågsna och lät....
• Punkt 209: Någon kanske frågar sig: ”Vad skall vi krist....
• Punkt 210: Herren har inte skapat oss för att bygga en stad s....
• Punkt 211: Där vi befinner oss uppmanar Herren oss: Var på di....
• Punkt 212: Om du inte kämpar, kan du inte säga att du försöke....
• Punkt 213: Ibland, när allt går tvärt emot våra förhoppningar....
• Punkt 214: Herren har närmat sig oss sina människor så mycket....
• Punkt 215: Den heliga Skrift påpekar att till och med den ....
• Punkt 216: Placera er ofta bland personerna i Nya Testamentet....
• Punkt 217: Jag måste varna er för en fälla som Satan inte tve....
• Punkt 218: Hoppets dygd - vissheten om att Gud styr oss genom....
• Punkt 219: Denna Guds barns kamp är inte förenad med ledsamma....
• Punkt 220: Låt oss växa i hoppet, så kommer vi även att styrk....
• Punkt 221: Vad underbart det kommer att vara när vår Fader sä....