Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 175: Att Jesus Kristus är alla kristnas föredöme vet ni....
• Punkt 176: Under sitt jordeliv överhopades Jesus vår Herre av....
• Punkt 177: Detta är Guds vilja: att ni skall bli heliga. N....
• Punkt 178: Jag har alltid blivit bedrövad av att se vissa - m....
• Punkt 179: Vissa ler då de hör talas om kyskhet. Det är ett s....
• Punkt 180: Alla har vi lidelser. Alla möter vi samma svårighe....
• Punkt 181: Den som låtit sig fördärvas av köttets begär är an....
• Punkt 182: Ibland har jag lagt märke till hur någon idrottsma....
• Punkt 183: Jag måste påminna er om att ni inte kommer att fin....
• Punkt 184: Jag har ofta förklarat för er att jag för att uppr....
• Punkt 185: Låt oss se vilka medel vi kristna alltid förfogar ....
• Punkt 186: Om man olyckligtvis skulle falla, bör man resa sig....
• Punkt 187: Jag brukar säga att det finns tre punkter som fyll....
• Punkt 188: Hur skall vi lyckas övervinna våra småaktigheter? ....
• Punkt 189: Berätta först det ni skulle vilja att man inte kän....