Josemaría Escrivá Obras
• Kolosserbrevet
Kapitel 1 Vardagslivets storhet
   III , 14 > Punkt 6
Kapitel 3 Tiden är en skatt
   I , 24 > Punkt 49
Kapitel 4 Att arbeta för Gud
   III , 17 > Punkt 71
Kapitel 13 Den kristnes hopp
   III , 1-3 > Punkt 206
Kapitel 18 På väg mot heligheten
   I , 10-13 > Punkt 315
   I , 9 > Punkt 315