Josemaría Escrivá Obras
• Galaterbrevet
Kapitel 1 Vardagslivets storhet
   V , 9 > Punkt 9
   IV , 31 > Punkt 11
Kapitel 2 Friheten, en Guds Gåva
   IV , 31 > Punkt 26
   IV , 30 > Punkt 35
   IV , 31 > Punkt 35
Kapitel 3 Tiden är en skatt
   VI , 1-2 > Punkt 44
Kapitel 4 Att arbeta för Gud
   VI , 1-2 > Punkt 69
Kapitel 5 Mänskliga dygder
   V , 22 > Punkt 92
Kapitel 10 Att leva inför Gud och människor
   IV , 31 > Punkt 171
   VI , 1-2 > Punkt 173
Kapitel 14 Med kärlekens kraft
   VI , 10 > Punkt 225
   VI , 1-2 > Punkt 236
Kapitel 18 På väg mot heligheten
   II , 20 > Punkt 297
   IV , 31 > Punkt 297
   II , 19 > Punkt 304