Josemaría Escrivá Obras
• Lukasevangelium
Kapitel 1 Vardagslivets storhet
   V , 10-11 > Punkt 21
   V , 4 > Punkt 21
   VIII , 23-25 > Punkt 22
Kapitel 2 Friheten, en Guds Gåva
   V , 4 > Punkt 23
   V , 8 > Punkt 23
   XIX , 14 > Punkt 23
   I , 38 > Punkt 25
   XXII , 44 > Punkt 25
   XIV , 23 > Punkt 37
Kapitel 3 Tiden är en skatt
   XIX , 13 > Punkt 45
   II , 49 > Punkt 53
Kapitel 4 Att arbeta för Gud
   XVI , 10 > Punkt 62
   XIV , 29-30 > Punkt 66
Kapitel 5 Mänskliga dygder
   VII , 36-50 > Punkt 73
   VII , 32 > Punkt 89
   XVIII , 16 > Punkt 89
Kapitel 6 Ödmjukhet
   I , 46-50 > Punkt 96
   I , 52 > Punkt 96
   I , 38 > Punkt 109
Kapitel 7 Att lösgöra sig
   IX , 58 > Punkt 115
   XII , 22-24 > Punkt 116
   XII , 27-28 > Punkt 116
   XII , 30 > Punkt 116
   XII , 31 > Punkt 117
   VII , 36-50 > Punkt 122
   II , 19 > Punkt 126
Kapitel 8 I Herrens fotspår
   XVIII , 41 > Punkt 127
   II , 6-7 > Punkt 128
   IV , 16-30 > Punkt 128
   XI , 53,54 > Punkt 128
   VII , 34 > Punkt 135
   XIX , 13 > Punkt 141
Kapitel 10 Att leva inför Gud och människor
   X , 33-34 > Punkt 157
   X , 37 > Punkt 157
   XVIII , 12 > Punkt 172
Kapitel 11 De skall se Gud
   XIX , 7 > Punkt 176
Kapitel 14 Med kärlekens kraft
   X , 39-40 > Punkt 222
   VI , 35-36 > Punkt 232
Kapitel 15 Att leva av bön
   XVIII , 1 > Punkt 238
   VI , 12 > Punkt 239
   XXII , 42 > Punkt 240
   XXIII , 46 > Punkt 240
   I , 28 > Punkt 241
   I , 46-50 > Punkt 241
   XI , 1-2 > Punkt 244
   XI , 9 > Punkt 247
   XV , 11-32 > Punkt 251
   XVIII , 13 > Punkt 253
Kapitel 16 För att alla skall räddas
   V , 1 > Punkt 260
   V , 2-3 > Punkt 260
   V , 4 > Punkt 260
   V , 10-11 > Punkt 261
   V , 5 > Punkt 261
   V , 6-7 > Punkt 261
   V , 8 > Punkt 261
   VII , 14 > Punkt 262
   XIV , 23 > Punkt 263
Kapitel 17 Guds Moder, Vår Moder
   II , 44-45 > Punkt 278
   I , 38 > Punkt 284
   I , 45 > Punkt 284
   II , 19 > Punkt 285
   I , 45 > Punkt 286
   I , 46-50 > Punkt 286
   II , 34,35 > Punkt 287
   I , 46-50 > Punkt 291
Kapitel 18 På väg mot heligheten
   XV , 11-32 > Punkt 309
   XXIV , 28 > Punkt 314
   XXIV , 29 > Punkt 314