Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 678: Genom den helige Paulus undervisning vet vi att vi....
• Punkt 679: Varför försöker du inte att sätta hela ditt liv i ....
• Punkt 680: Varje skapad varelse, alla händelser i detta liv, ....
• Punkt 681: Vi är förpliktade att arbeta, och att arbeta samve....
• Punkt 682: Vi bör erövra alla mänskliga ädla värden för Krist....
• Punkt 683: När man verkligen lever kärleken till nästan har m....
• Punkt 684: Vilken verksamhet som helst — oavsett om den ....
• Punkt 685: Arbeta alltid och i allt offervilligt, för att sät....
• Punkt 686: Att motsvara nåden är någonting man gör även i dag....
• Punkt 687: Man får inte glömma att arbete som mänskligt sett ....
• Punkt 688: Genom att växa och leva som en av oss avslöjar Jes....
• Punkt 689: Beundra vår Fader Guds godhet: fylls du inte av gl....
• Punkt 690: Min dotter, du som har bildat familj, jag vill gär....
• Punkt 691: Jag blir rörd av att Aposteln kallar det kristna ä....
• Punkt 692: I mina samtal med många äkta par insisterar jag på....
• Punkt 693: Var inte rädd för att tycka om människor för Hans ....
• Punkt 694: Coepit facere et docere — först handla....
• Punkt 695: Du som är kristen: du är skyldig att vara exemplar....
• Punkt 696: Du är mycket krävande. Överallt, rentav i offentli....
• Punkt 697: Uppfyll alla dina samhälleliga plikter, utan att d....
• Punkt 698: Om vi verkligen vill helga arbetet, är det nödvänd....
• Punkt 699: Din kärlek till nästan bör vara älskvärd: på dina ....
• Punkt 700: Ditt halvfärdiga arbete är bara en karikatyr av de....
• Punkt 701: Om du hävdar att du vill efterlikna Kristus … och ....
• Punkt 702: Yrkesarbetet — även arbetet i hemmet är ett y....
• Punkt 703: Herren har velat att hans barn, vi som har fått tr....
• Punkt 704: Du bör vara vaksam, så att dina framgångar eller m....
• Punkt 705: Den kristnes ansvar i arbetet består inte bara i a....
• Punkt 706: Vad sorgligt det är att slå ihjäl tiden, som är en....
• Punkt 707: Eftersom alla hederliga yrken kan och bör helgas, ....
• Punkt 708: Av Jesu Kristi liv i det fördolda bör du dra följa....
• Punkt 709: Bemöt denna världs problem med övernaturligt persp....
• Punkt 710: Gud vår Herre vill att du skall vara helig, så att....
• Punkt 711: Utveckla dina ädla, mänskliga egenskaper. De kan v....
• Punkt 712: Du behöver utbildning, för du bör ha en djup ansva....
• Punkt 713: Genom ditt yrkesarbete, som du utövar med den över....
• Punkt 714: Som kristen är du skyldig att handla, att inte dra....
• Punkt 715: Vi som är Guds barn, medborgare med samma rättighe....
• Punkt 716: Med en känsla av djup ödmjukhet — starka geno....
• Punkt 717: Med frihet och i överensstämmelse med dina intress....
• Punkt 718: Ansträng dig för att de institutioner och mänsklig....
• Punkt 719: Av fromhet och bildning är det en kristen och en m....
• Punkt 720: Det är nödvändigt att kraftfullt motsätta sig R....
• Punkt 721: För att vara objektiv, och för att de inte skall g....
• Punkt 722: Idag angrips vår moder Kyrkan i samhället och rent....
• Punkt 723: Eftersom du är en vanlig medborgare, just på grund....
• Punkt 724: En Guds son — du — får inte frukta att l....
• Punkt 725: Allt av Kärlek! Detta är helighetens och lyckans v....
• Punkt 726: Som kristen kan du, inom ramen för tron och morale....
• Punkt 727: Förödmjuka ingen när du måste fatta beslut: var fi....
• Punkt 728: Det är förståeligt att du behöver använda dig av v....
• Punkt 729: Planera allt? — Allt!, sade du till mig. Jag ....
• Punkt 730: Du bör ha en sådan övernaturlig syn på ditt arbete....
• Punkt 731: Företag för Gud går aldrig om intet på grund av br....
• Punkt 732: Blir du inte glad av att känna Jesu fattigdom så n....
• Punkt 733: Uppriktig fromhet, verklig kärlek till Gud, får en....
• Punkt 734: Man har ofta betonat den fara som är förknippad me....
• Punkt 735: Den inre kampen avlägsnar oss inte från våra jordi....
• Punkt 736: Din existens består inte i att upprepa likadana ha....
• Punkt 737: Varje dag bör du göra allt du kan för att lära kän....
• Punkt 738: Jag kommer aldrig att dela uppfattningen — äv....
• Punkt 739: En from människa, som är from utan att vara bigott....
• Punkt 740: Att vi är Guds barn kommer att få oss — jag i....
• Punkt 741: Äkta guld och diamanter finner man djupt i jordens....
• Punkt 742: I vårt vanliga uppträdande behöver vi en kraft som....
• Punkt 743: Om du bestämmer dig för det, kan allt i ditt liv u....
• Punkt 744: Arbeta med glädje, med frid, i Guds närvaro. Då k....
• Punkt 745: Du bör — under hela din dag — föra ett k....
• Punkt 746: Försök att därifrån, från din arbetsplats, låta di....
• Punkt 747: Så här förberedde sig en präst för att be, medan h....
• Punkt 748: Gud har kallat dig till att följa en konkret väg: ....
• Punkt 749: Förlora aldrig ditt övernaturliga perspektiv. R....