Josemaría Escrivá Obras
Med samma struktur som Vägen och Plogfåran, är Smedjan ”en bok som bränner. Att läsa den och meditera över dess innehåll kan få många människor att smidas i Guds kärlek och upptändas av en längtan efter helighet och apostolat, vilket var monsignore Escrivás önskan” (Den salige Álvaro del Portillo, Inledning). Den första utgåvan kom 1987. Hittills har drygt 400.000 exemplar publicerats på 14 språk.
Författaren själv förklarar bokens titel i förordet: ”Hur kan jag inte annat än ta din själ – rent guld – och smida och bearbeta den med eld och hammare tills denna guldmalm blir ett praktfullt smycke som vi kan ge till min Gud, till din Gud?”
Boken består av 1055 punkter att betrakta, fördelade på tretton kapitel. Många av dessa punkter, som Opus Deis grundare sammanställde på nittonhundra trettiotalet, har en tydlig självbiografisk karaktär men berättas vanligtvis i tredje person.
Den röda tråden i boken är en kristens inre vandring mot en allt större önskan att efterlikna Kristus mer och mer. ”I grund och botten följer Smedjan själen på dess vandring mot helighet, från det att den förstått den kristna kallelsen till dess jordelivet öppnar sig mot evigheten” (Den salige Álvaro del Portillo, Inledning).