Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 113: Ni har just hört den högtidliga läsningen av de tv....
• Punkt 114: Jag har alltid förkunnat detta med ord från den He....
• Punkt 115: Ett äkta kristet sinne, som bekänner allt kötts up....
• Punkt 116: Denna lära från den Heliga Skrift utgör, som ni ve....
• Punkt 117: Men det skulle aldrig falla en sådan kristen in at....
• Punkt 118: Jag vet att jag inte behöver påminna er om det som....
• Punkt 119: Och vilka är de män och kvinnor som tillsammans me....
• Punkt 120: Däremot främjar Opus Dei yrkes- och lantbruksskolo....
• Punkt 121: Och nu, mina söner och döttrar, låt mig fästa uppm....
• Punkt 122: Å andra sidan måste ni vara medvetna om, att endas....
• Punkt 123: Jag måste sluta nu, mina barn. Jag sade i början a....