Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 87: Monsignore, kvinnan har hittills nästan uteslut....
• Punkt 88: Ändå verkar det ibland som om kvinnan inte skul....
• Punkt 89: Förlåt att jag uppehåller mig vid samma ämne. G....
• Punkt 90: Ni tar upp kvinnans närvaro i det offentliga li....
• Punkt 91: I en predikan Ni höll i Pamplona i oktober förr....
• Punkt 92: Vi vet att läran om äktenskapet som en väg till....
• Punkt 93: Till följd av råd från vissa präster känner sig....
• Punkt 94: Det finns kvinnor som redan har många barn och ....
• Punkt 95: Jag förstår inte hur det kan finnas katoliker R....
• Punkt 96: När ett äkta par inte kan få barn, känner de of....
• Punkt 97: Det finns äktenskap där kvinnan av olika anledn....
• Punkt 98: En av familjelivets största gåvor är stabil hus....
• Punkt 99: Ni talade nyss om att enhet inom familjen har e....
• Punkt 100: För att fortsätta med ämnet familjeliv skulle j....
• Punkt 101: Men allt hänger inte på föräldrarna. Barnen måste ....
• Punkt 102: En del av dagens ungdomar uppfattar den kristna....
• Punkt 103: Anser Ni då att det är viktig att lära barnen a....
• Punkt 104: Om Ni tillåter, vill jag fortsätta tala om ungd....
• Punkt 105: Teorin att kärleken rättfärdigar allt är vanlig....
• Punkt 106: Ett viktigt kvinnoproblem är de ogifta kvinnorn....
• Punkt 107: Mina tidigare frågor handlade om förlovningstid....
• Punkt 108: Frånsett de svårigheter som kan existera mellan....
• Punkt 109: För att övergå till något mycket konkret: I Mad....
• Punkt 110: Många olika faktorer samt uppmaningar och under....
• Punkt 111: Verklig fattigdom handlar till största delen om up....
• Punkt 112: Under intervjuns gång har Ni givit oss Er syn p....