Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 34: Det har ibland hävdats att Opus Dei är organise....
• Punkt 35: Skulle Ni kunna ge en kort beskrivning av Opus ....
• Punkt 36: I Er andliga regelsamling Vägen, punkt 484, stå....
• Punkt 37: Intar Spanien en särskilt framskjuten ställning....
• Punkt 38: Har det faktum att en del medlemmar i Verket är....
• Punkt 39: Tror Ni, med tanke på det iberiska folkets nedä....
• Punkt 40: I Spanien berömmer sig Opus Dei av att deras me....
• Punkt 41: Hur utvecklar sig Verket i Frankrike idag?
• Punkt 42: Vilken ställning har Verket för närvarande i re....
• Punkt 43: Det finns rykten som säger att de flesta religi....
• Punkt 44: Hur ställer sig Verket till Andra vatikankoncil....
• Punkt 45: En del som läser ”Vägen” förvånas över vad som ....
• Punkt 46: Sedan 1946 bor Ni i Rom. Vad kommer Ni särskilt....
• Punkt 47: För ett och ett halvt år sedan hade jag tillfäl....