Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 24: Kan Ni förklara Opus Deis huvudsakliga uppgift ....
• Punkt 25: Låt mig uppehålla mig lite vid frågan om sekula....
• Punkt 26: Kan Ni beskriva hur Opus Dei har utvecklats och....
• Punkt 27: Kan Ni beskriva skillnaden mellan hur Opus Dei ....
• Punkt 28: Opus Deis medlemmar finns representerade i alla....
• Punkt 29: Opus Dei betonar medlemmarnas frihet att uttryc....
• Punkt 30: Ni är så klart medveten om att Opus Dei anses s....
• Punkt 31: Hur förklarar Ni Opus Deis enorma framgång och ....
• Punkt 32: Kan Ni beskriva hur det gick till när Ni grunda....
• Punkt 33: Ibland menar man att de speciella förhållanden ....