Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 1: Jag skulle vilja börja denna intervju med att f....
• Punkt 2: Andra vatikankonciliet har i sina dokument ofta....
• Punkt 3: Begreppet ”Guds folk”, som vi redan har nämnt, ....
• Punkt 4: Det finns en oro i delar av prästerskapet över ....
• Punkt 5: Ibland kritiseras präster som intar tydlig stån....
• Punkt 6: I hela Kyrkan finns en oro för problemen i den ....
• Punkt 7: Präster är inkardinerade i ett stift och lyder ....
• Punkt 8: En klerk (i det konkreta fallet en präst), som gen....
• Punkt 9: Lekmännens uppdrag gäller både Kyrkan och värld....
• Punkt 10: Under många år har Ni sagt och skrivit att lekm....
• Punkt 11: Dekretet Apostolicam actuositatem (nr 5) bekräf....
• Punkt 12: Ett utmärkande drag för alla former av kristet ....
• Punkt 13: Även om lekmän och ordensfolk delar en gemensam....
• Punkt 14: Ofta när man talar om lekmännen tenderar kvinna....
• Punkt 15: Det har påpekats att Er bok Vägen, som i sin fö....
• Punkt 16: Det är allmänt känt att Ni är särskilt engagera....
• Punkt 17: Med den första tiden i Opus Dei i åtanke, har N....
• Punkt 18: Eftersom det finns lekmän tillhörande Opus Dei ....
• Punkt 19: Några gånger har Ni talat om Opus Dei som en “ ....
• Punkt 20: Hur anser Ni då att Opus Dei skall infogas i de....
• Punkt 21: På samma gång finns det andra aspekter på denna ek....
• Punkt 22: Ni ville också veta hur Opus Dei infogas i ekum....
• Punkt 23: För att nu övergå till ett annat ämne: Kan Ni b....