Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 247: Konkretisera. Låt inte dina föresatser bli som tom....
• Punkt 248: Du är så ung! Du får mig att tänka på en båt som s....
• Punkt 249: Fatta få föresatser. Fatta konkreta föresatser. Fö....
• Punkt 250: När du sade till mig: ”Ja, jag vill bli heli....
• Punkt 251: I morgon! Ibland är det tecken på förståndighet, m....
• Punkt 252: Fatta en fast och orubblig föresats: när folk berö....
• Punkt 253: Uppför dig väl nu, utan att tänka på ”i går&....
• Punkt 254: Nu! Återgå till ett generöst liv nu. Låt dig inte ....
• Punkt 255: Skall jag förklara för dig exakt hur jag tänker mi....
• Punkt 256: Det där såret gör ont. Men det läker redan. Förbli....
• Punkt 257: Du är som en säck potatis. Du gör ingenting av dig....