Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 172: Om du inte tuktar dig, blir du aldrig en bönens mä....
• Punkt 173: Den träffande anmärkningen eller vitsen som du avs....
• Punkt 174: Säg inte: Den där personen går mig på nerverna. Tä....
• Punkt 175: Inget ideal blir verklighet utan offer. Förneka di....
• Punkt 176: Hur ofta föresätter du dig inte att tjäna Gud i nå....
• Punkt 177: Förlora inte ett tillfälle att ge med dig. Det är ....
• Punkt 178: Ser du ett fattigt träkors, ensamt, obetydligt och....
• Punkt 179: Öva självtukt, men plåga inte andra.....
• Punkt 180: Utan självtukt, ingen dygd.....
• Punkt 181: Inre tuktan. Jag tror inte på din inre tuktan, när....
• Punkt 182: Låt oss i detta arma liv tömma lidandets bägare ti....
• Punkt 183: Ögonen! Genom dem kommer mycket ont in i själen. -....
• Punkt 184: Varför måste du se dig omkring, om du ändå har ....
• Punkt 185: Världen beundrar bara uppseendeväckande offer, där....
• Punkt 186: Man måste ge sig hän helt och hållet, man måste fö....
• Punkt 187: En paradox: för att Leva måste man dö.....
• Punkt 188: Akta dig: hjärtat är en förrädare. Säkra det med s....
• Punkt 189: Allt som inte leder dig till Gud, hindrar dig. Ryc....
• Punkt 190: En människa vars närmaste överordnade var vresig o....
• Punkt 191: Övervinn dig själv varje dag från första stund. Gå....
• Punkt 192: Du blir alltid besegrad. Bestäm dig varje gång för....
• Punkt 193: Var inte så slö och vek. Det är hög tid att du slu....
• Punkt 194: Jag skall säga dig vilka människans sanna skatter ....
• Punkt 195: Den man träffade mitt i prick som sade att kropp o....
• Punkt 196: Man måste ge kroppen lite mindre än den behöver. ....
• Punkt 197: Eftersom de var vittnen till dina svagheter och ti....
• Punkt 198: Den som tuktar sig själv kan förvänta sig följande....
• Punkt 199: Om vetekornet inte dör, förblir det utan frukt. V....
• Punkt 200: Du övervinner inte dig själv, du tuktar dig inte d....
• Punkt 201: Det smakar galla och ättika, aska och aloë! Så tor....
• Punkt 202: Vill du ålägga dig ett frivilligt straff för din s....
• Punkt 203: För oss, arma människor, har glädjen alltid en bis....
• Punkt 204: Hur många av dem som skulle låta sig spikas fast p....
• Punkt 205: Vi läste - du och jag - om den där gudsmannens her....
• Punkt 206: Den heroiska minuten är det ögonblick då vi stiger....
• Punkt 207: Var tacksam för den heliga avsky som du känner för....