Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 790: Har ni inte god lust att till de ungdomar som skrä....
• Punkt 791: Det är ingen ”fart” i dig. Det är därf....
• Punkt 792: Duc in altum - Ro ut på djupt vatten! Kasta....
• Punkt 793: Att vinna nya apostlar. Det är det säkra tecknet p....
• Punkt 794: Att så. En man gick ut för att så ... Så med breda....
• Punkt 795: Med ett gott exempel sår man gott utsäde. Kärleken....
• Punkt 796: Din kärlek är bra liten om du inte är angelägen om....
• Punkt 797: Du vet att din väg inte är tydligt utstakad. Och d....
• Punkt 798: Skäl? ... Vilka skäl angav väl stackaren Ignatius ....
• Punkt 799: Det som förvånar dig tycker jag är naturligt, näml....
• Punkt 800: Skörden är stor, men arbetarna få. Rogate ergo<....
• Punkt 801: Världen genljuder fortfarande av Guds rop: ”....
• Punkt 802: Det finns en lärd person som du skulle vilja vinna....
• Punkt 803: Man sade till mig att du har ”charm”, ....
• Punkt 804: Hjälp mig att ropa: Jesus, människor! ... Apostoli....
• Punkt 805: Säg mig ... där du befinner dig, finns det inte en....
• Punkt 806: Säg till ... honom där, att jag behöver femtio män....
• Punkt 807: Du berättar om din vän, som går till sakramenten, ....
• Punkt 808: ”En god nyhet: en ny dåre ... till vårt dårh....
• Punkt 809: Att vinna nya apostlar. Vem hungrar inte efter att....
• Punkt 810: Den iver att vinna människor som brinner inom dig ....
• Punkt 811: Minns du? Du och jag bad vår bön medan dagen led m....
• Punkt 812: Jag kan förstå att du älskar ditt hemland och de d....