Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
Vägen Vägen > Guds vilja  
• Punkt 754: Detta är nyckeln som öppnar dörren till himmelrike....
• Punkt 755: Många stora saker hänger på att du och jag handlar....
• Punkt 756: Vi är stenar, kvaderstenar som rör sig, känner och....
• Punkt 757: Stå ut med? Finna sig i? Vilja Guds vilja!....
• Punkt 758: Att underkasta sig Guds vilja utan förbehåll medfö....
• Punkt 759: Frid, frid! säger du till mig. Frid ... är för män....
• Punkt 760: Här är en tanke som för med sig frid och som den h....
• Punkt 761: Du som är en fri människa, åta dig frivilligt att ....
• Punkt 762: En akt av förening med Guds vilja: Vill du det Her....
• Punkt 763: Tvivla inte, låt ordet fiat - må det ske - stiga u....
• Punkt 764: Ju närmare en apostel är Gud, desto mer världsomfa....
• Punkt 765: Så mycket älskar jag din vilja, min Gud, att jag i....
• Punkt 766: Att överlämna sig åt Guds vilja är hemligheten bak....
• Punkt 767: Denna självöverlåtelse är just villkoret som du må....
• Punkt 768: Gaudium cum pace - glädje och frid - är den....
• Punkt 769: Att man är lösgjord betyder inte att man har ett o....
• Punkt 770: Du är inte mindre lycklig om du saknar någonting ä....
• Punkt 771: Gud upphöjer dem som uppfyller hans vilja i samma ....
• Punkt 772: Fråga dig många gånger om dagen: Gör jag i detta ö....
• Punkt 773: Jesus, jag älskar det som du vill.....
• Punkt 774: Steg: att stå ut med Guds vilja, att finna sig i G....
• Punkt 775: Herre, om det är din vilja, så korsfäst mitt eländ....
• Punkt 776: Hamna inte i en ond cirkel genom att tänka: Om det....
• Punkt 777: Din egen vilja, ditt eget omdöme. Där har du det s....
• Punkt 778: Det tar bara några sekunder ... Tänk efter, innan ....