Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 630: Glöm inte att den som behöver mindre har mer. Skap....
• Punkt 631: Lösgör dig från världsliga ägodelar. Öva dig i att....
• Punkt 632: Verklig fattigdom består inte i att inte äga, utan....
• Punkt 633: Om du tillhör Gud så lägg ned samma energi på att ....
• Punkt 634: Vad du fäster dig vid världsliga ting! Snart komme....
• Punkt 635: Om du har möjligheten att välja utan att någon läg....
• Punkt 636: Divitias, si affluant, nolite cor apponere ....
• Punkt 637: Du älskar inte fattigdomen om du inte älskar det s....
• Punkt 638: Vilka heliga resurser fattigdomen förfogar över! M....