Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 56: Virke som man snidar helgon av. Så säger man om vi....
• Punkt 57: Umgås med den helige Ande, den store Förbigångne. ....
• Punkt 58: Hindra inte Tröstarens verk: förena dig med Kristu....
• Punkt 59: Du bör känna till den välbeprövade insikten att de....
• Punkt 60: Utan en arkitekt kan du inte bygga ett bra hus för....
• Punkt 61: Om en lekman tar sig friheten att döma i moralfråg....
• Punkt 62: En vägledare. Du behöver en sådan. För att hänge d....
• Punkt 63: Du anser dig vara en betydelsefull person: dina st....
• Punkt 64: Dölj inte fiendens ingivelser för din föreståndare....
• Punkt 65: Varför är du så rädd för att se dig själv, och för....
• Punkt 66: Vilken präst som helst är en annan Kristus.....
• Punkt 67: Även om du redan vet det, vill jag påminna dig om ....
• Punkt 68: Ordet präst kommer av ordet ”presbyter
• Punkt 69: Vilken brist på finkänslighet - och på respekt - d....
• Punkt 70: Jag upprepar: om inte annat, så är skämt - hån - o....
• Punkt 71: Vad vi måste beundra prästernas renhet! Den är der....
• Punkt 72: Utsätt inte prästen för situationer där han skulle....
• Punkt 73: Det stack till i ditt hjärta när det sades om dig ....
• Punkt 74: Att älska Gud utan att visa präster vördnad ... de....
• Punkt 75: Likt Noaks goda söner skall du med kärlekens mante....
• Punkt 76: Utan en levnadsplan får du ingen ordning.....
• Punkt 77: Du sade till mig: Att underkasta sig en levnadspla....
• Punkt 78: Om du inte stiger upp vid en bestämd tid kommer du....
• Punkt 79: Dygd utan ordning? En konstig dygd!....
• Punkt 80: Om du håller ordning kommer du att mångdubbla din ....