Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
Vägen Vägen > Din helighet  
• Punkt 387: Det helighets plan som Herren förväntar sig av oss....
• Punkt 388: Helig oförskämdhet är en sak, världslig fräckhet e....
• Punkt 389: Den heliga oförskämdheten är ett kännetecken på &#....
• Punkt 390: Skratta åt vad andra anser vara löjligt. Bry dig i....
• Punkt 391: Om du är heligt oförskämd, vad bryr du dig då om &....
• Punkt 392: Gör klart för dig att det löjliga inte existerar f....
• Punkt 393: En fördragsam man, en ... tolerant gentleman skull....
• Punkt 394: Eftergivenhet är ett säkert tecken på att man inte....
• Punkt 395: En viss stridsvan gudsman resonerade på följande s....
• Punkt 396: Helig orubblighet har ingenting att göra med intol....
• Punkt 397: Var orubblig i läran och i din livsföring. Men var....
• Punkt 398: Det handlar inte bara om orubblighet. Det handlar ....
• Punkt 399: Om vi räddar det jordiska livet på någon genom att....
• Punkt 400: Hur många brott begås inte i rättvisans namn! Om d....
• Punkt 401: Gud och djärvhet! Djärvhet är inte oförsiktighet. ....
• Punkt 402: Be inte Jesus om förlåtelse bara för dina egna sku....
• Punkt 403: Var ännu djärvare. Om du behöver något, så säg dit....
• Punkt 404: Du har misslyckats! Vi misslyckas aldrig. Du satte....
• Punkt 405: Skulle du ha misslyckats? Du kan vara helt säker p....
• Punkt 406: Det var ett rejält misslyckande, en katastrof, för....
• Punkt 407: Vi får inte blanda ihop ämbetets rättigheter med p....
• Punkt 408: Skenheligheten är för heligheten vad hyckleriet är....
• Punkt 409: Kom ihåg att det inte betyder något att man verkar....
• Punkt 410: Dina dygder skall inte göra väsen av sig.....
• Punkt 411: Många falska apostlar gör, sig själva till trots, ....
• Punkt 412: Din kärleks eld får inte vara ett irrbloss. Ett sk....
• Punkt 413: Satans non serviam* har varit alldeles för ....
• Punkt 414: Det gör ont att se en ”Guds man” som h....
• Punkt 415: Bry dig inte för mycket om det som världen kallar ....
• Punkt 416: Sine me nihil potestis facere!* Nytt ljus, ....