Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
  Vägen > Apostel > Punkt 942
942

Min son, var medveten om att du inte endast är en människa som slår sig samman med andra för att tjäna en god sak.

Det är mycket ... men för lite. - Du är en apostel som utför Kristi uttryckliga befallning.

[Skriv ut]
 
[Sänd]
 
[Palm]
 
[Spara]
 
Översätt punkten till:
Föregående Se kapitel Nästa