Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
  Vägen > Några fromhetsövningar > Punkt 568
568

De heliga skyddsänglarna måste gärna ha utfört sin tjänst för den som sade så här till dem: ”Heliga skyddsänglar, jag åkallar er som bruden i Höga Visan, ut nuntietis ei quia amore langueo - för att ni skall säga till honom att jag håller på att dö av kärlek”.

[Skriv ut]
 
[Sänd]
 
[Palm]
 
[Spara]
 
Översätt punkten till:
Föregående Se kapitel Nästa